بیماری های چشمی مرتبط با اشعه یو وی

اشعه uv یا فرابنفش انرژی الکترومغناطیسی است که طول موج کوتاه و انرژی با…
2021-08-14/توسط دکتر رضا پورمازار

بلفارواسپاسم یا اسپاسم پلک چیست؟

بلفارواسپاسم یا اسپاسم پلک که تحت عناوین دیگری چون حرکت غیر ا…
2021-08-09/توسط دکتر رضا پورمازار

چشم درد عصبی چیست؟

چشم درد می‌تواند در اثر عوامل مختلفی بروز پیدا کند. استرس چشمی، فشا…
2021-08-05/توسط دکتر رضا پورمازار

سکته چشمی چیست؟

بسیاری از افراد گمان می‌کنند؛ سکته فقط در مغز و قلب رخ می‌دهد در…
2021-07-31/توسط دکتر رضا پورمازار

سرطان چشم چیست؟

چشم نیز مانند دیگر اعضای بدن ممکن است به تومورهای سرطانی مبت…
2021-07-27/توسط دکتر رضا پورمازار

نوروپاتی اپتیک چیست؟

نوروپاتی اپتیک که با نام نوریت اپتیک نیز شناخته می‌شود؛ به التهاب …
2021-07-24/توسط دکتر رضا پورمازار

سندروم چشمان خسته چیست؟

سندروم چشمان خسته یکی از مشکلات بسیار شایع است که با وجود شیوع بالا …
2021-07-20/توسط دکتر رضا پورمازار

عوارض چشمی داروها

داروها می توانند عارضه های چشمی متعددی به وجود آورند. عوارض چشمی داروه…
2021-07-17/توسط دکتر رضا پورمازار

داکریوسیستیت چیست؟

داکریوسیستیت که با نام داکریوسیست ایتیس نیز شناخته می‌شود؛ از …
2021-07-14/توسط دکتر رضا پورمازار
PhoneInstagram